Συνεπιμέλεια: Ο κίνδυνος για αμετάκλητη θυματοποίηση των παιδιών

Γραφει ο Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος και Διευθυντής Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στο Propago Συνεχίστε νὰ διαβάζετε "Συνεπιμέλεια: Ο κίνδυνος για αμετάκλητη θυματοποίηση των παιδιών"